ἀντισταθμιζόμενοι


ἀντισταθμιζόμενοι
ἀντισταθμίζω
pres part mp masc nom/voc pl

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.